Engrosbutik.dk er sat i værk da vi brænder for at købe og sælge. Vi har mange års erfaring i køb og salg af gode, billige og salgsbare varer.

Vi har drevet webshop, fysisk butik og solgt på markedspladser i mange år.

Vi går højt op i at vores kunder får en god kundeoplevelse når de køber i vores webshop. Vi gør alt hvad vi kan for at få besvaret mails og sendt pakker afsted lynhurtigt.

I vores webshop sælger vi varepartier som du kan sælge videre i din butik, webshop, reolmarked, stadeplads eller anden salgsvirksomhed. Om du har en stor butik, en reolstand eller en sælger på kræmmermarked spiller ingen rolle. Alle kan købe varepartier af os.
Du behøver ikke have et CVR. nr. men vores minimums beløb er 1000 danske kroner.

Hvis du går med tankerne om at starte en forretning eller webshop så er vi en god lokal samarbejdspartner. Vi taler dansk og engelsk. Vores varer ligger på vores danske lager (Med mindre det er bestillings varer) Derfor er leveringstiden hurtigt. Derudover slipper du for bøvl med toldvæsnet osv.

Har du nogen spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på mailen.

Venlige hilsner

Engrosbutik.dk

Vores Adresse:

Engrosbutik.dk

Kildebjergs Agre 120

4632 Bjæverskov

Danmark

 

Der er ikke mulighed for at se varer eller afhente varer fra adressen. Alle varer er på vores lager.